KALKINMA AJANSLARI
Göç
Serhat Kalkınma Ajansı Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır

Serhat (TRA2) Bölgesi

Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’ta Mesleki Eğitim

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tema olarak belirlenen ‘‘mesleki eğitim’’ konusu TRA2 Bölgesi’nde özellikle  üzerine gidilmesi gereken bir alandır. Beşeri sermayeyi geliştiren en büyük bileşenin eğitim olduğu düşünüldüğünde, eksik kalan yanlar öncelikle bölge halkımız için, büyük ölçekte ise ülkemiz için giderilmelidir. Bu noktada teknolojiden olabildiğince fazla faydalanılması, eğitim kurumlarımız için büyük önem teşkil etmektedir. Serhat Kalkınma Ajansı olarak hedefimiz, bölgemizdeki beşeri sermaye kapasitesini artırmak ve bunu yaparken de eğitim ayağının üzerinde olabildiğince durmak, dolaylı olarak da istihdamı artırmaktır.

 

TRA2 Bölgesi’nde mesleki eğitim konusu daha evvelinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerince ele alınan fakat isteklerin tam anlamıyla hayata geçirilemediği bir konuydu. Bölgemizdeki göç hareketleri, öğrencilerinin batıdaki okullarda okumak istemesi, okullarımızın teknolojik alt yapılarının yetersizliği, ailelerin mesleki ve teknik eğitim veren kuruluşlara  ön yargıları gibi sebeplerden dolayı mesleki eğitimde yeterli verimlilik sağlanamamış ve mesleki eğitim veren kurumlarda  yaşanan öğretmen sirkülasyonu hız kazanmıştır.

Ajansımız bu noktada illerimizdeki kurumlarla toplantılar yaparak bir yol haritası belirlemiştir. Gelişmekte olan bölgemizdeki ihtiyaçlar analiz edilerek gerek teknik destek programıyla gerekse küçük ölçekli altyapı mali destek programlarıyla eğitim kurumlarımıza destekler verilmiştir. Hala daha devam eden projelerle mesleki eğitimin seviyesini bir noktaya getirmek hedeflenmektedir. Bunun için projelerde organize sanayi bölgeleriyle imzalanan protokoller ile mezun öğrencilerin staj ve daha sonrasındaki istihdam sorununun en aza indirilmesi planlanmaktadır.

Organize sanayi bölgelerinin dışında, sadece sanayi odaklı değil, bölgemizde artışta olan turizm sektörünü de ele almak gerekir. Birkaç yıldır kış tatili için büyük turist çeken bölgemizin bu alanda da istihdam ihtiyacı hasıl olmuştur. Dolayısıyla bu alanda alınacak mesleki eğitim bölgedeki bu ihtiyacı da karşılayacak, beşeri sermayemize katkı sağlayacaktır.

Bölgemiz illerinden Ardahan ve Kars, hayvancılık sektöründe adından söz ettiren bir konumdadır. 2020 yılı TÜİK verilerine göre TRA2 Bölgesi’nde yaklaşık 1,5 milyon büyükbaş bulunmaktadır. Hayvanların Bölge illerine göre dağılımı Ağrı’da 411 bin (%27), Ardahan’da 330 bin (%22), Iğdır’da 157 bin (%10) ve Kars’ta 607 bin (%40) dir. Yaklaşık 3.3 milyon da  küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Ağrı’da 1,38 milyon (%42), Ardahan’da 94.907 ( %2,9), Iğdır’da 1,28 milyon (%39) ve Kars’ta ise 520 bin (%16) adettir.

 Buradan hareketle hayvancılık sektörü için de mesleki eğitim Bölgemiz için önem teşkil etmektedir. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşların bu konuda bilinçlendirilmesi, bölgemize kalifiye elemanların gelmesi ve buradaki öğrencileri yetiştirilmesi, meslek liselerimizde bu konuya önem verilmesi ve liselerin altyapılarının geliştirilmesi sektördeki geleceğimiz için üzerinde durulması gereken bir konudur. Geliştirilecek mesleki eğitim aynı zamanda istihdamı ve bölge gelirlerini artıracak bir konumda olduğundan oldukça büyük bir öneme sahiptir.

 

TRA2 BÖLGESİNDE MESLEKİ EĞİTİM

  • Bölgede toplam 41 Meslek Lisesi bulunmaktadır. Bu liselerin; 9 tanesi Kars’ta, 8 tanesi Iğdır’da, 7 tanesi Ardahan’da, 17 tanesi ise Ağrı’dadır.
  • Meslek liselerinde okuyan öğrenci sayısı toplam 20.822’dir.
  • Bunlardan 31 tanesi mesleki teknik anadolu lisesi ,4 tanesi ticaret meslek lisesi, 6 tanesi ise sağlık meslek lisesidir. Bölgedeki ihtiyaçlar doğrultusunda Tarım Lisesi açılması için de araştırmalara başlanmıştır.
  • Serhat Kalkınma Ajansı tarafından tema kapsamında 10 adet mesleki teknik lisenin altyapısı güçlendirilmiştir.
  • Ajansın, mesleki eğitim kapsamında yürüttüğü küçük ölçekli altyapı projeleri  ve teknik destek projeleri mevcuttur.

 

Mesleki Eğitim Geleneğini Geleceğe Aktarıyoruz

Iğdır Üniversitesi'ne Cam, Çini ve Seramik atölyesi kurmayı ayrıca sanat, sağlık, spor alanlarında mesleki eğitimler için zemin oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu atölyelerden yararlanan bireylere mesleki yetenek kazandırmayı  hedefliyoruz. Bunun dışında Iğdır’ın bitkilerinden kök boya elde ederek çini ve seramik boyama işinde kullanmayı planlıyoruz.

 

Mucidimizi Arıyoruz!

Iğdır Tuzluca’da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde hayata geçirdiğimiz projedeki amacımız öğrencilerimize kodlama ve algoritma mantığını öğretmek, problem çözmelerine yardımcı olmak, yaratıcılıklarını geliştirmek ve bunlardan hareketle sosyalliklerini artırmaktır.

 

Ardahan’da Mesleki Eğitimin Kalitesini Artırıyoruz

Mesleki ve teknik eğitim kurumu olan Kazım Karabekir MTAL'in mevcut metal atölyesini donanım ve üretim kapasitesi bakımından destekleyerek çağın ihtiyaçlarına cevap verebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Daha sonraki aşamada projenin sağlayacağı katkı ve üretim motivasyonu yolu ile Ardahan ili özelinde metal işçiliği alanındaki kalifiye personel yetiştirilmesini sürekli hale getirmek istiyoruz.

 

Ağrı’da Geleceği Kodluyoruz

Eğitimde yenilikçi eğitim modelleri arasında yer alan STEM yaklaşımını baz alan robotik kodlama eğitimini uygulamak ve gençlerimizin analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda Patnos Selahattin Eyyubi Fen Lisesi’nin atölyelerini yeniliyoruz.

 

Bilim Merkezleri Kuruyoruz

Bilim ve teknoloji alanında çocuk ve gençlerin tamamen uygulamaya dayalı, yaparak-yaşayarak, dokunarak, görerek ve hissederek teknik bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için çağın gerektirdiği gibi donanımlı, kullanım amacına uygun ve ileri teknoloji ekipmanlarla donatılmış ve tasarlanmış bilim merkezi oluşturuyoruz. Mesleki ve teknik eğitim altyapısı ve donatıların geliştirilmesi ile dezavantajlı gençlerin sosyal hayata ve topluma entegrasyonunu sağlıyor ve bölgedeki eğitim koşullarını geliştirmeyi ve iyileştirmeyi hedefliyoruz.

 

Nitelikli Genç Nesil Yetiştiriyoruz

Projemiz ile Ardahan Göle’de Kazım Karabekir Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin eğitim kalitesini teknolojik gelişmeler doğrultusunda iyileştirmek, mobilya ve iç mekan tasarımı alanına yeni teknoloji bir atölye kurmak, elektrik-elektronik teknolojileri alanına yeni bir atölye kurmak, nihai olarak da Ardahan ilinin gelişmesi için nitelikli işgücü yetiştirmeyi hedefliyoruz