KALKINMA AJANSLARI
Göç
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı, Kastamonu, Sinop

 

 

Ajansımız, Kuzey Anadolu Bölgesinde gençlere ve mesleki eğitim paydaşlarına yönelik vizyon kazandırma ve kapasite geliştirmeyi, ayrıca mesleki eğitim altyapısının iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda, mesleki eğitim başta olmak üzere eğitimde yer alan tüm gençlerin bölgemizde öne çıkan sektörlerin iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliklere ve 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip bireyler olarak yetişmesine katkı sağlanacaktır.

 

Mesleki eğitim, TR82 Bölgesinde beşeri sermaye katkı bağlamında önemli bir konuma sahiptir. İşsizlik oranının ülke ortalamasının altında bulunan bölgede öncü sektörlere ve gelecekte oluşacak iş hacmi potansiyeline bağlı olarak başta mobilya ve iç mekan tasarımı olmak üzere, yiyecek içecek hizmetleri, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı,  giyim, gıda, metal işleme, elektrik - elektronik, otomasyon teknolojileri ve konaklama ve seyahat hizmetleri alanlarında mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi gerekmektedir.

Bölgemizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki eğitim veren toplam 72 kurum, üniversitelerde ise toplam 25 meslek yüksek okulu bulunmakta olup, mesleki eğitimdeki öğrenci sayısı yaklaşık 30.000 civarındadır. 15-24 yaş aralığında olan her 4 gençten biri mesleki ve teknik eğitim görmektedir.

 

 

TR82 Bölgesi %42 düzeyinde mesleki eğitimde okullaşma oranı ile Türkiye ortalamasının (%36) üzerindedir. Bu oran bölgenin öne çıkan sektörlerinde çalışacak nitelikli eleman ihtiyacına yönelik önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Bölgede özellikle mesleki ve teknik eğitim lisesi öğretmen ve öğrencileri Erasmus+ gibi AB hibeleri ile Avrupa’da çeşitli staj, yenilik ve iyi uygulama değişimi programlarına katılmaktadır. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak özellikle robotik kodlama ve yapay zeka alanlarında başarılar elde edilmektedir. Mesleki eğitim kurum yöneticileri ve öğretmenlerinin bu özverili çalışmaları, öğrenciler tarafından mesleki eğitimin teorik bir alan bilgisi öğretiminden ziyade sosyal hayata ve iş hayatında mesleklerine dair farkındalık ve deneyim kazanmalarını sağlamaktadır. Bu sayede, iş hayatına atıldıklarında her yönden donanımlı ve nitelikli bireyler olarak işgücüne dahil olmakta ve sosyal becerileri yüksek, özgüven sahibi bireyler olmaktadırlar.

 

Bir Bakışta Bölgemizde Mesleki Eğitim

 

- Mesleki eğitim, yoğun olarak sektöre nitelikli ara eleman sağlanmasına odaklanmakta, ancak kurumların eğitim altyapısının sektörün ihtiyaç ve taleplerine uygun olarak iyileştirilmesi gerekmektedir.

- Eğitimde 21. yüzyıl yetkinliklerini içeren bir müfredat yapısına ihtiyaç duyulmaktadır.

 

 

 

- Mesleki eğitimde yer alan eğitimcilerin çağımız teknolojik ve yenilikçi bakış açısına sahip olabilmeleri amacıyla kapasitelerinin geliştirilmesine ve ilgili ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımlarının teşvik edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

- Mesleki eğitim kurumlarının sadece belli bir kısmı AB fonlarından aktif bir şekilde faydalanmaktadır. Bu bağlamda, eğitimcilerin proje hazırlama ve yürütme kapasitelerinin geliştirilmesi gerekmektedir.
 

Ajansımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019 yılı için belirlenen “Mesleki Eğitim” teması kapsamında bölge illerinde mesleki eğitimin geliştirilmesi amacıyla 38 kurum/kuruluş ve 10 özel sektör işletmesi kendi illerinde ortak bir amaçta buluşturmuş ve paydaşlarla yapılan işbirlikleri sayesinde geliştirilen faaliyetler ile Bölgemiz mesleki eğitim kurumlarından yaklaşık 1.700 öğrenci ve öğretmene (%94’ü öğrenci) temas edilmiştir.

Mesleki eğitimdeki öğrenci ve öğretmenlerimizin alanlarıyla ilgili motivasyonlarının artırılması amacıyla bölgesel, ulusal ve uluslararası çapta düzenlenen yarışma ve fuarlara katılımları desteklenerek bilgi ve tecrübelerini artırmaları sağlanmıştır.

Mesleki eğitimde özel sektör temsilcileri ile öğrenci ve öğretmenlerin buluşturulması sağlanmıştır. Etkinlikler ile mesleki eğitimin öneminin vurgulanması, meslek okullarına karşı var olan olumsuz algının giderilmesi için bilgilendirmeler yapılması ve meslek lisesi kariyer imkânlarının tanıtılması; iş dünyasından Usta, Sanayici ve Liderlerin meslek lisesi öğrencileri ile buluşmalarında yaklaşık 1.200 öğrenci ve öğretmenin alanlarında yetkin kişilerle buluşması, tecrübe paylaşımı yapmaları ve işbirlikleri geliştirmeleri sağlanmıştır. Ayrıca, Mesleki Eğitimde insan kaynağı kapasitenin artırılması amacıyla 3 ilde Tasarım odaklı Düşünme, Proje Hazırlama ve Etkili İletişim teknikleri eğitimleri verilmiştir.

2019 ve 2020 yıllarında mesleki eğitimde yer alan gençlerin girişimcilik ve proje geliştirme alanlarında yetkinliklerinin artırılması amacıyla, ülkemizde daha önce örneği bulunmayan VOCATHLON: Mesleki Girişim Maratonu programı düzenlenmiştir. Programlara toplam 73 öğrenci ve 14 öğretmeni dahil ederek, mesleki eğitimde yer alan hedef kitlenin girişimcilik kültürü ile tanışması sağlanmıştır.

Ajansımız, 2021 yılında hayata geçirilen Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı’nda gençleri ve mesleki eğitimi odağına alan özel amaç ile mesleki eğitim başta olmak üzere eğitimde yer alan tüm gençlerin TR82 Bölgesinde öne çıkan sektörlerin iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliklere ve 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerimiz önümüzdeki yıllarda da Sonuç Odaklı Program çerçevesinde devam edecektir.

Bu çerçevede,

- Bölgede ilgili paydaşlarla işbirliklerinin arttırılması,
- Öne çıkan sektörlerde öğrenim gören, başarılı ve girişimcilik potansiyeline sahip gençlerde tasarım odaklı düşünme, yaratıcılık, takım çalışması, iletişim ve girişimcilik özelliklerinin ortaya çıkarılması,
- Gençlerin yenilikçilik ve değer yaratma kapasitelerinin artırılması,
- Bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak bilişim teknolojisi, ahşap, tarım, sosyal gibi çeşitli alanlarda veya öne çıkan sektörlere özel tasarım ve içerikle girişimcilik kamplarının düzenlenmesi,
- Her yıl ulusal düzeyde katılım sağlanacağı öngörülen ülkemizdeki tüm meslek okullarından öğrencilerin iş fikirlerinin yarıştırılacağı, girişimci iş     fikirlerinin yatırımcılarla buluşturulacağı Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonunun devamının sağlanması, Mesleki okul öğrenci ve öğretmenlerinin öne çıkan alanlardaki proje ekiplerinin ve başarılı öğrencilerinin tematik fuar, konferans ve yarışmalara katılımlarının desteklenmesi,
- Eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

 Gençlerin teknoloji odaklı ve yenilikçi bakış açısı elde etmelerine katkı sağlıyoruz.

 

Uygulamakta olduğumuz Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı ile mesleki eğitim paydaşlarının kurumsal altyapı ve insan kaynağı kapasitelerini geliştirilmek üzere eğitim, danışmanlık ve mali destek sağlayacağız. Uzun vadede paydaşların katkıları ile hem okullardaki öğrencilerin hem de sektörde istihdam edilen personellerin mesleki eğitim ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz. Bu amaçla, altyapı ihtiyaçlarını karşılamak üzere bölgede bulunan organize sanayi bölgelerinde mesleki eğitim merkezleri kurulması çalışmalarına devam ediyoruz. Ayrıca, girişimci gençlere mentörlük, eğitim, danışmanlık, fiziki ortam ve prototip geliştirmeye imkan sağlayacak girişimcilik merkezleri kurulmasına yönelik faaliyetler yürütüyoruz.

Mesleki Eğitim Paydaşları ile Özel Sektörü Bir Araya Getiriyoruz

Mesleki eğitimde özel sektör temsilcileri ile öğrenci ve öğretmenlerin buluşturulması ve tecrübe paylaşımı yapılması, işbirlikleri geliştirilmesi ve mesleki eğitime yönelik farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır.

Ulusal düzeyde devam eden girişimcilik ekosistemi etkinliklerini Bölgemize taşıyoruz.

Mesleki eğitim öncelikli olmak üzere, TR82 Bölgesi liselerindeki gençlerin girişimcilik yetkinliklerinin artırılması amacıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılında ulusal çapta düzenlenen GençBizz programına ve tematik girişimcilik ve inovasyon kamplarına ve Bölgemiz Meslek Yüksekokulu öğrencilerini University4Society hızlandırma programlarına katılımlarını teşvik ederek destekliyoruz. Bu çerçevede her yıl Bölgemizden okulları, öğretmenleri ve öğrencilerini bu programlara dahil ederek iller düzeyinde butik yarışmaları organize edeceğiz; gençlerimizin ulusal hızlandırma programlarında

KUZKA ile Meslek Meseleleri Youtube Sohbetleri Gerçekleştiriyoruz

Mesleki eğitime yönelik vizyon kazandırma ve kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında, mesleki eğitime yönelik ilgiyi ve motivasyonu artırabilmek amacıyla ilkini 2020 yılında tamamladığımız Mesleki Eğitim Youtube Sohbetleri’ni düzenliyoruz. Her yıl ilgili sektörlerden mesleki eğitimdeki öne çıkan alanlara yönelik konuşmacılarla sohbetler gerçekleştirerek mesleki eğitimin önemini vurgulamak için çalışmalar gerçekleştireceğiz.

Meslek Liselerine Yönelik Vocathlon Programını Düzenliyoruz

Mesleki eğitimdeki gençlerin girişimcilik yetkinliklerini artırarak 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip zihinler olarak donatılması amacıyla «Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu Programını» her yıl artan katılımla gerçekleştiriyoruz. Mesleki eğitimde yer alan gençlerin meslekleri ile ilgili alanlarında girişimcilik yetkinliklerinin geliştirilmesi ve proje üretme kapasitelerinin artırılması amacıyla tasarlanan Vocathlon Programının ulusalda marka olması için çalışıyoruz.