KALKINMA AJANSLARI
Göç
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Isparta, Antalya, Burdur

 

Ajansımız, mesleki eğitim faaliyetleri ile imalat sanayi başta olmak üzere özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir. Eğitim hizmetlerinin kalitesinin ve bu hizmetlere erişimin artırılmasının yanı sıra iş dünyasının beklentilerini karşılayacak iyi bir mesleki eğitim sunulması, istihdamın artırılması hedefine hizmet edecektir.
Bölgemizdeki potansiyel iş gücünün, iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli hale getirilmesi, mesleki eğitim veren kurumların çeşitlendirilmesi, sayılarının artırılması ve verilen eğitim altyapısının geliştirilerek ihtiyaç odaklı hale getirilmesiyle, iş piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi sağlanacaktır.

Hizmetler ve sanayi sektörü, Bölgemizin ekonomik büyüme ve istihdamı açısından önemli bir yere sahiptir. Bölgemizde mesleki ve teknik eğitim kurumlarına devam eden öğrencilerin oranı, diğer orta öğretim öğrencilerine kıyaslandığında ülkemizde üst sıralarda yer almaktadır. Bununla birlikte Bölgemizde lise mezunlarının iş gücüne katılım oranı %57 iken ülke ortalaması %52’dir. Yine Bölgemiz meslek liseleri ve dengi okulları mezunlarının iş gücüne katılım oranı %64 iken Türkiye ortalaması %60’tır.

Bölgemiz lise mezunlarının iş gücüne katılım oranında gösterdiği başarının, diğer eğitim durumuna sahip bireyler tarafından da gerçekleştirilmesini hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda, Ajans olarak Bölgemizdeki genç nüfusun istihdam edilebilirliğine katkı sağlayacak faaliyetler yürütmeyi planlamaktayız.

Bölgemiz ekonomik faaliyetler açısından bir mozaiğe benzemektedir. Antalya ili bölgemizdeki diğer illerden hem sosyal hem de iktisadi açıdan farklılaşmaktadır. Bölge illeri doğum hızı açısından Türkiye ortalaması altında olmasına rağmen Antalya ilinin yoğun göç alması sebebiyle ülke ortalaması üzerinde bir nüfus artış hızına sahiptir. Isparta ve Burdur illeri ise özellikle fakülte ve yüksekokul mezunları alanında göç veren illerdir. Bu şehirlerde bu yükseköğrenim mezunları için iş imkânlarının artırılması kalifiye iş gücünün bu illerde kalmasını teşvik edecektir.

Burdur ili mermercilik ve süt üretimi ile öne çıkan bir ilimiz olup veteriner hizmetleri, hayvancılık faaliyetleri sebebiyle ilde gelenekselleşmiş bir sektör oluşturmuştur. İlimizde imalat sanayinde önemli bir bilgi birikimi mevcut olmakla birlikte bu sektörde kalifiye istihdamın artırılması ihtiyacı bulunmaktadır. Madencilik ve tarım makineleri imalatında önemli firmaların bulunduğu ilimizde bu alanda yapılacak yatırımlar, bu sektörlerde istihdamı artıracaktır.

Isparta ilinde gelenekselleşen sektörler olmakla birlikte imalat sanayinde önemli bir istihdam mevcuttur. Bununla birlikte ilde insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri alanları giderek önem kazanmaktadır. İlde son yıllarda yapılan sağlık yatırımları sektörün çevre illerine göre daha fazla yerelleşmesine katkıda bulunmuştur. Sektörün daha fazla büyümesi, ilin sağlık hizmetleri konusunda bir merkez olmasına katkıda bulunacaktır. Diğer yandan tekstil ürünleri imalatı da istihdamda önemli yere sahiptir. Bu sektör ilde iş yeri başına sağlanan istihdam bakımından ilk sırada gelmektedir. Tekstil yatırımlarının artması işsizlikle mücadelede önemli avantajlar sağlayabilecektir.