KALKINMA AJANSLARI
Göç
Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzurum, Erzincan, Bayburt

 

 

 

Kuzeydoğu Anadolu (TRA1) Bölgesi 

 Erzurum, Erzincan ve Bayburt’ta Mesleki Eğitim

 

Mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri, ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde büyük önem taşıyor. Bölgede sanayi sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerde  nitelikli çalışana ihtiyaç duyuluyor. Bu ihtiyacın karşılanması açısından Erzurum, Erzincan, Bayburt bölgesinde yetenekli gençlerin mesleki ve teknik eğitime daha fazla yönlendirilmesi ve mesleki eğitim verilen okullardaki teknik altyapının güçlendirilmesi büyük önem arz ediyor. Aynı zamanda mesleki eğitim veren öğretmenlerin bilgilerinin güncel tutulması ve hem hizmet içi eğitimlerle hem de saha deneyimleriyle öğretmen niteliklerinin geliştirilmesi mesleki eğitimde istenilen amaçlara ulaşılmasına katkı sağlayacak.

Bölgemizde meslekî ve teknik eğitim kapsamında eğitim gören öğrencilerin ortaöğretim öğrencilerine oranı bakımından bölge illeri arasında en yüksek değer Erzincan’a ait. Erzincan’da bu oran 2018-2019 öğretim yılında %34 olarak gerçekleşmiş olup il bu alanda Türkiye’de 15. sırada yer almıştır. Bayburt %28,46 oranı ile 47. sırada yer alırken Erzurum ise %21,75 ile 79. sırada yer alıyor. Bölgede, özellikle Erzurum’da öğrencilerin mesleki ve teknik eğitime daha fazla yönlendirilmesine ihtiyaç olduğu göze çarpıyor.