KALKINMA AJANSLARI
Göç
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova, Bolu

 

MARKA olarak bölgemizin beşeri sermayesinin, istihdam piyasasının nitelikli insan kaynağı gereksinimlerini karşılayabilmesi için, iyi uygulama araçları tasarlayarak mesleki eğitime atfedilen önemi artırmayı hedefliyoruz. Bölgemiz Türkiye’nin üretim üssü konumundadır. Gençlerimizin bu üretim üssünde doğru yerde konumlanmalarını sağlayacak faaliyetleri ilgili tüm kurumlara birlikte yürütüyoruz. Bu  doğrultuda sekizinci sınıf itibarıyla becerilerinin keşif süreçlerine katkı sunarak yetkinliklerini geliştirmelerine destek oluyoruz.

 

Teknoloji ve bilgiye dayalı ekonomiye geçilmesiyle birlikte beşeri sermayenin gelişimi önem kazanmıştır. İnsan kaynağı potansiyelinin keşfi ve doğru yönlendirilmesi rekabet gücünü ve de bireylerin aidiyetlerini etkileyen en temel unsurlardan biri haline gelmiştir. Bölgemiz Türkiye’nin üretim üssü konumundadır. Gençlerimizin bu üretim üssünde doğru yerde konumlanmalarına destek olmayı hedefliyoruz. Gençlerimizin sekizinci sınıf itibarıyla bilgi, beceri ve yetkinlik keşif sürecine katkı sunacağız. İstihdam piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda gelişmelerini kolaylaştıracağız.

Bölgemiz Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinden müteşekkil; İstanbul, Ankara ve Bursa metropolleri arasında konumlanan; 11.510 $ kişi başı GSYİH değeri ile 26 düzey 2 bölgesi arasında üçüncü en yüksek sırada yer alan (2019 TÜİK),   27’si faal 36 OSB, 8 Teknopark, 8 Üniversite ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezini bünyesinde barındıran, Türkiye’nin üretim ve Ar-Ge üssü konumundadır. TR42 Doğu Marmara Bölgesi farklı sektörlerde istihdam olanaklarına sahip olup sanayi sektöründeki istihdam oranı en yüksek ikinci bölgedir.

Bölgemiz il bazlı değerlendirildiğinde Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova’nın sosyal ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri il içinde ve birbirleri arasında farklı olup  her biri özgün üretim kompozisyonu ile ülke ekonomisine yüksek düzeyde katkı sunmaktadır.  Bölgemiz lokasyonu ve altyapısı itibarıyla  mesleki ve teknik eğitim mezunu nitelikli insan kaynağı varlığına ihtiyaç duymaktadır. Bölge üretiminde süreklilik ve kaliteyi sağlamak için  nitelikli insan kaynağını sağlayan eğitim kurumlarının yeterliliği kritik önemdedir.

 

Mesleki ve teknik eğitim iş gücü piyasasına vasıflı bireyler yetiştirmek ve istihdamda var olan iş gücünün beceri ve yetkinliklerini artırmak için önemli bir araçtır. Ayrıca gençlerin ortaöğretimden istihdama geçiş sürecinde mesleki ve teknik eğitim ana yollardan biridir. Uluslararası referanslarda belirtildiği üzere mesleki eğitim ve öğretim ile çıraklık programlarına sahip ülkeler genç işsizlikle mücadelede daha etkindir. Küresel bir eylem çağrısı olan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamında da mesleki eğitim dünya gündeminde yer almaktadır.   Bu veriler ışığında hedefimiz, bölgede mesleki eğitim kurumlarını daha cazip hale getirerek gençlerimizi mesleki eğitim kurumlarına yönlendirmektir. Bu hedefi gerçekleştirmek için firmaların ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacını karşılamak üzere gençlerimizin yeteneklerini erken dönemlerde keşfederek ilgi duydukları alanda eğitim almalarını teşvik etmeyi sağlayacağız.