KALKINMA AJANSLARI
Göç
Ankara Kalkınma Ajansı Ankara

 

Ajansımız, Ankara’da mesleki eğitim faaliyetleri ile ilgili farkındalığın artırılmasını, meslek liseleri başta olmak üzere mesleki eğitim veren kurumların öğretmen ve öğrencilerinin hem sınıf ortamında hem de gerçek iş ortamlarında bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Böylelikle mezunların istihdam edilebilirliklerinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu şekilde, bölgemizde mesleki eğitimin öneminin vurgulanması, bu alandaki bilgi ve becerilerin yeni teknolojilerle artırılması ve iş gücünün sanayiye hızlı ve etkili bir biçimde bütünleşmesi sağlanacaktır.


Ankara’da bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmak ve iş gücü piyasasında aktif rol almalarını sağlamak doğrultusunda mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Ankara mesleki eğitim açısından öne çıkan iller arasında yer almaktadır. Bölgemizde mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu öğrencilerinin tüm ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler içindeki oranı %27’dir ve bu oran ülke ortalamasının üzerindedir. Mesleki ve teknik anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde eğitim faaliyetlerinin yanında üretim yapılmakta ve hizmet sunulmaktadır. Böylelikle, bölge ve ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlanmaktadır. Bu kapsamda, mesleki eğitim ile ilgili elde edilen toplam döner sermaye gelirinde  Ankara en büyük paya sahip ilk üç il arasında yer almaktadır.

Mesleki eğitim faaliyetlerinin iş gücü piyasası analizlerine dayalı olarak ekonominin ihtiyaçlarına yönelik olması gereklidir. Ayrıca, bu faaliyetlerin bireyi istihdama yönlendiren, yeterliliğe dayalı, çağın koşullarına göre sürekli değişen ve gelişen bir süreç içinde olması önem taşımaktadır. Bu kapsamda, bölgemizde özellikle ileri teknolojilere yönelik mesleki eğitim kapasitesinin artırılmasını ve meslek eğitim yoluyla sanayideki nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanmasını hedeflemekteyiz. Ankara’nın yüksek katma değer ve teknoloji odaklı ekonomik yapısı ile girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemini güçlendirmek için mesleki eğitim ile ilgili çalışmalara öncelik vermekteyiz.