KALKINMA AJANSLARI
Göç
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Van, Bitlis, Hakkâri, Muş

 

TRB2 Bölgesinde Mesleki Eğitim

Mesleki Eğitimin Türkiye’nin en genç nüfus oranına sahip TRB2 Bölgesi’nde  geliştirilmesi; bölgede işsizliğin azaltılması, nitelikli iş gücü arzının artırılması açısından önem arz etmektedir.

Bu çerçevede 2021-2023 döneminde  Ajansımızın öncülüğünde başta  Bölgemizde gelişmekte olan emek yoğun sektörler ile  hizmetler sektörüne yönelik nitelikli istihdamın artırılması, mesleki eğitimin teknolojik altyapısının geliştirilmesi ve mesleki eğitimin özendirilmesine yönelik  çalışmalar başlatılacaktır.

Arka Plan

Ülkemizde, iş gücü piyasalarının verimlilik ve etkinliğinin sağlanmasında; işsizliğin azaltılması, eğitim-istihdam dengesinin sağlanması ile birlikte eksik istihdamın önlenmesi, nitelikli iş gücü arzının artırılması, genç işsizliği ve ne istihdamda ne de eğitimde yer alan gençlerin istihdamına yönelik çeşitli politika ve stratejiler geliştirilmektedir.

Küresel rekabetin etkisi altında, özellikle gelişmekte olan ülkelerin iş gücü piyasaları bir yandan yüksek işsizlik ve kayıt dışı istihdam alanlarının yaygınlığı ile uğraşırken diğer yandan nitelik ve beceri ihtiyaçlarında iş gücü arz ve talep uyuşmazlığı problemlerine çözüm üretmeye çalışmaktadır.

Ülkemizde, yapısal nedenlerle işsizliğin gün geçtikçe arttığı görülmektedir. Bu sorun bölgelere göre farklılık göstermekte, kalkınmadaki bölgeler arası eşitsizliklere bağlı olarak uyumsuzluk düzeyi değişmektedir. Örneğin Türkiye’de imalat sektörünün ve teknoloji yoğun üretimin yoğunlaştığı bölgelerde yüksek beceri dengesi dikkat çekerken, TRB2 Bölgesi gibi tarım ve hayvancılık sektörünün ağırlıkta olduğu ve emek yoğun üretim alanlarının yaygın olduğu bölgelerde düşük beceri tuzağının ortaya çıktığı görülmektedir.

Bu kapsamda iş gücü piyasasının bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda analizi ile kısa ve uzun vadeli eylem planlarının geliştirilmesine yönelik Mesleki Eğitim alanında hayata geçirilecek projeler hem bölgesel kalkınma programlarının etkinliği hem de ulusal ekonomiye katkısı açısından önem arz etmektedir.

Bu çerçevede TRB2 Bölgesi illerinde (Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van) 2021-2023 dönemi için  mesleki eğitim ile iş gücü piyasası arasındaki eşgüdümü artırıcı önlemler geliştirmek amacıyla  TRB2 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı’nın hedef ve stratejileri ve Ajansın  Beşeri Sermaye Sonuç Odaklı Program (BSG-SOP)  amaçları doğrultusunda bir çok faaliyet planlanmıştır.