KALKINMA AJANSLARI
Göç
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Bursa, Eskişehir, Bilecik

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kalkınma Ajansları için 2019 yılında belirlediği ‘Mesleki ve Teknik Eğitim Teması’ kapsamında, Ajansımızca bölgedeki mesleki ve teknik eğitim kurumları ve öğrencileri ile iş dünyası kurum ve temsilcileri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve mesleki ve teknik eğitimde insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

 

 

Millî Eğitim İstatistiklerine göre Bölgemiz illerinde mesleki ve teknik eğitim net okullaşma oranı 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı için Bursa’da %41,79, Eskişehir’de %33,66 ve Bilecik’te de %48,78 olarak gerçekleşirken, TR41 Bölge ortalaması ise %40,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu değerler aynı dönemde %36,28 olan ülke ortalamasının üstünde olmakla birlikte hızla gelişen sanayisi ile bölgemizde mesleki ve teknik eğitim anlamında gelişime açık bir potansiyel bulunmaktadır. Bu doğrultuda, sahip olunan potansiyelin değerlendirilerek sektöre kazandırılması ile bölgesel katma değerin artırılmasına katkı sağlanacağını öngörüyoruz.

Meslek Okullarının Teknik Altyapılarının İyileştirdik

2019 yılında hayata geçirdiğimiz Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı aracılığıyla sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikteki mezunların yetişmesini sağlayacak, pratik eğitim ihtiyaçlarını giderecek ve sanayinin halihazırda kullandığı makine ekipman altyapısını kullanabilecek öğrencilerin yetiştirilmesi amacıyla meslek okullarının teknik altyapılarının iyileştirilmesine yönelik projeleri destekledik. Bu kapsamda desteklediğimiz 27 proje ile mesleki okulların OSB’ler, TSO’lar ve sanayi kuruluşları ile ortak çalışma kültürünü geliştirdik ve  meslek okullarının teknik altyapılarının iyileştirilmesine katkı sunduk.

Ustaları Çıraklar ile Buluşturduk

Özel sektördeki gelişmelerin öğrencilere ve öğretmenlere daha hızlı ve etkili bir şekilde aktarılabilmesi için saha deneyimi olan ustaların fabrika ortamında  tecrübe aktarımı yaptıkları faaliyetler gerçekleştirdik. Bu kapsamda, Eskişehir’de 135 öğrenci ve öğretmen ile 3 firmaya, Bursa’da ise 103 öğrenci ve öğretmen ile 11 firmaya çalışma ziyaretleri organize ettik.

Meslek Lisesi Öğrencilerinin Etkili Sunum ve İletişim Teknikleri Alanında Kapasite Geliştirmelerine Katkı Sağladık

Meslek lisesi öğrencilerinin topluluk içinde kendilerini ifade etme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi amacı doğrultusunda, İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğiyle Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te bulunan mesleki ve teknik lise okullarından toplam 200 öğrencinin katılımı ile etkili sunum teknikleri eğitimleri ve yarışmaları düzenledik.

Sanayicileri Eğitimciler ile Bir Araya Getirdik  

Düzenlediğimiz sanayici-mezun buluşmaları faaliyeti kapsamında Eskişehir’de okul yönetimleri ve ilin önde gelen sanayi kuruluşlarını bir araya getirdik. Firma ziyaretlerinde, okul yönetimlerinin  sanayicilerden beklentileri ile sanayicilerin okullardan beklentilerinin karşılıklı görüşülmesini sağladık.