KALKINMA AJANSLARI
Göç
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye

 

Ajansımız, TR63 Bölgesi’nin sanayi üretiminde katma değerin ve rekabetçiliğin artırılması amacıyla bölgede özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte mesleki eğitim becerilerine sahip çalışanların yetiştirilmesini hedeflemektedir. Bölgede mesleki eğitim altyapısının iyileştirilmesi ve imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik beşeri kapasitenin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Sanayi ürünlerini yerlileştirmeye dayalı ekonomik dönüşümün temellerinin oluşturulması ve sanayi tabanının güçlendirilmesi amacıyla "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi" gündemiyle Kalkınma Ajansları 2019 yılında faaliyetlerini  “Mesleki Eğitim” teması altında önceliklendirmiştir. iş gücü göstergeleri değerlendirildiğinde, bölgemiz, iş gücüne katılım ve istihdam açısından düşük değerlere sahip bölgelerden birisidir. İşsizlik oranının yüksek olduğu bölgemizde açık iş oranlarının yığınlaştığı alan imalat sanayidir. Bu doğrultuda bölgemizde imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik mesleki eğitimin geliştirilmesi, imalat sanayi ile mesleki eğitim kurumları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, imalat sanayinde kurum içi eğitimlerin yaygınlaştırılması ve mesleki eğitim altyapısının iyileştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Mesleki eğitim faaliyetleri, iş gücü piyasasına vasıflı bireyler yetiştirilmesi ve iş gücü becerilerinin artırılması ihtiyaçlarının karşılanmasına fayda sağlayacaktır. Nitelikli iş gücüne sahip bir sanayi yapısına dönüşümün sağlanması amacıyla faaliyetlerin Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Milli Eğitim Müdürlükleri, İş Kurumu, Ticaret ve Sanayi Odaları ile işbirliği ile gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

Bölgemizde yer alan mesleki eğitim kurumlarındaki eğitim programları sağlık hizmetleri, bilişim teknolojileri, elektrik/elektronik, çocuk gelişimi ve eğitimi, muhasebe ve finansman konularında yoğunlaşmaktadır. Mesleki eğitimde, bölgemizdeki kurulu sanayi yapısı ile daha yüksek düzeyde uyuma ihtiyaç duyulmaktadır. Makine teknolojileri, metal teknolojileri, mobilya ve iç tasarım, motorlu araçlar teknolojisi, giyim üretim teknolojisi, gıda teknolojileri, tekstil teknolojisi vb. gibi eğitim programlarına ağırlık verilmesi eğitim sistemi ile iş gücü piyasası arasındaki uyumun güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır.