KALKINMA AJANSLARI
Göç
Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır, Şanlıurfa

 

Beşeri Sermaye

Ajansımız, Diyarbakır-Şanlıurfa illerindeki genç ve dinamik nüfus potansiyelini değerlendirerek bölge illerinde nitelikli insan kaynağı oluşturmayı ve beşerî sermayeyi işgücü piyasasına uyumlu hale getirmeyi hedeflemektedir. Beşerî sermayenin ekonomik büyüme ve bölgesel kalkınma sürecine katkısı dikkate alınarak bireyin verimliliğini artırıcı faaliyetler ve projelere odaklanılacaktır.  Çocuk ve gençlerin yaratıcılıklarının geliştirilmesi, gençlerin girişimcilik kapasitelerinin ve mesleki donanımlarının artırılması faaliyetleri ile bölgede ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün oluşturulması ve istihdama katkı sunulması sağlanacaktır.

 

Beşerî ve soysal sermayenin dönüştürülmesi, Bölgemizde ekonomik büyüme, sosyal kalkınma ve istihdam altyapısının oluşturulması için önemli bir faaliyet alanıdır. Son yıllarda bölgeye yapılan kamu ve özel sektör yatırımları ile Ajansımızın sanayi ve turizm altyapısına yönelik verdiği destekler, bölgede önemli gelişmeleri tetiklemiştir. Bütün bu hazırlıklarla beraber bölgemizin sahip olduğu dinamik ve genç nüfus potansiyelinin doğru politikalarla desteklenmesi, bölgemizi nitelikli sosyal sermaye merkezlerinden birisi haline getirecektir. Çocuklar ve gençlerin yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerinin artırılması, buna yönelik altyapıların ve hizmet modellerinin geliştirilmesi ile gelecek kuşakların topluma entegrasyonu ve kalkınma süreçlerine dahil olmasını tetikleyecektir. Bunun yanı sıra teknoloji ve dijital dönüşümde gençlerin önemli bir lokomotif olduğu günümüzde bireylerin teknolojik kabiliyetlerinin artırılması, gelişme adına önemli fırsatlar sunmaktadır.

Diyarbakır ve Şanlıurfa illerimiz genç ve dinamik nüfus yapısı ile Türkiye’nin yakaladığı demografik fırsat penceresinden, doğru sosyal politikalarla en çok yararlanabilecek bölgelerden biri konumundadır. Sosyo-ekonomik gelişmişlik göstergelerinde iyileşmelerin gerekli olduğu bölgede, kalkınmanın hızlandırması için beşerî sermayenin güçlendirmesi öncelikli amaçlardan biridir. Diğer yandan bölgesel bazda üretilen toplam mal ve hizmet miktarına göre önemli bir üretim üssü olan bölgemizde gençlerin işgücü piyasasına uyumlu, iş yaşamının gerektirdiği beceri ve yetkinliklere uygun mesleki gelişim programları ile desteklenmesi önemlidir.