KALKINMA AJANSLARI
Kadın Girişimciliği ve İstihdamının Desteklenmesi


Sosyal içermenin sağlanmasında, kadınların istihdam piyasasına entegrasyonu kilit noktalardan birisidir. Bu doğrultuda, ajanslar, kadınların işgücü piyasasına girişlerinde karşı karşıya olduğu engellerin ortadan kaldırılması ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önlenmesine yönelik politikalar uygulamaktadır. Bu politikalardaki temel amaç, kadınların iş piyasasının gerektirdiği becerileri edinmesi, liderlik yönlerinin güçlendirilmesi suretiyle yerel ekonomik kalkınmanın tetikleyici gücü olmasıdır. Diğer yandan, kadın girişimciliğinin geliştirilmesi, kadın kooperatifçiliğinin yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi de hedeflenmektedir. Bu çerçevede, kalkınma ajansları ilgili sivil toplum kuruluşları ile ortak projeleri hayata geçirecektir.
Kadınların iş gücü piyasasına entegrasyonunda, kadın istihdamı ile erken çocukluk dönemi bakım ve eğitim hizmetlerinin gelişmişlik düzeyi arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Erken çocukluk dönemine yönelik kurumsal bakım ve eğitim hizmetlerinin yeterince gelişmemiş olması nedeniyle kadınlar çalışma hayatından ayrılmaktadır. Bu kapsamda, kalkınma ajansları öncelikle kadın istihdamının yoğun olduğu yerlerde okul öncesi eğitim altyapısının geliştirilmesi ve bu alanda kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yürütecektir. Organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri gibi istihdamın yoğun olduğu yerlerde kreş, bakımevi ve okul öncesi eğitim kurumlarının uygun modeller ile yaygınlaştırılması konusunda katkı sağlayacaktır.
Kalkınma Ajanslarının kadın girişimciliği ve istihdamının geliştirilmesi konusundaki çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki harita üzerinden tıklayınız.